De betekenis van “Laa ilaaha illa Allaah”

De betekenis van “Laa ilaaha illa Allaah

Vertaald door Ibn Firnas

Shaykh Abdullah bin Abdurrahman Aba Bittin (moge Allah genadig met hem zijn) werd gevraagd over de betekenis van “Laa ilaaha illa Allaah”, wat verwerpt het en wat bevestigt het?

Hij antwoordde:

De eerste verplichting van de mens is om de betekenis te kennen van deze kalimah ( de geloofsgetuigenis). Allah de Verhevene zei tegen Zijn Profeet, vrede zij met hem:

“Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat.”

[Suurat Muhammad; 19]

En Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, zegt:

“En degenen die zij naast Allah aanroepen bezitten geen macht tot bemiddeling, behalve hij, die de Waarheid getuigt; – oftewel met ‘laa ilaaha illa Allah” َ- en dat weten zij…”

[Suurat Az-Zukhruuf; 86]


…met hun harten, waar zij over getuigden met hun tongen.

Dus de belangrijkste verplichting is de betekenis te kennen van deze kalimah, daarna het uit te spreken en ermee te handelen.

De illah is degene die aanbeden wordt , en ta’alluh houdt in : ‘de aanbidding’. De betekenis is;Niemand dient aanbeden te worden behalve Allah.’

Het (geloofsgetuigenis) verwerpt de aanbidding van een ander dan Allah en kent deze alleen aan Allah toe. Dus als je weet dat; de illaah degene is die aanbeden wordt, de illahiyah , de aanbidding betekent en de ‘Ibaadah een verzamelnaam is voor al hetgeen waar Allah van houdt en tevreden mee is van uitspraken en handeling(en).

Dan is de Ilaah ; Degene die aanbeden en gehoorzaamt wordt.

Dus degene die een ander dan Allah aanbidt is een Mushrik. Bijvoorbeeld degene die sujood doet, smeekbede verricht of een gelofte aflegt voor een ander dan Allah. Zo ook het vertrouwen, angst hebben, hoop vestigen en andere aanbiddingvormen -de uiterlijke en innerlijke. Zij dienen allen gericht te worden aan Allah alleen en zij dienen verworpen te worden wanneer ze naar een ander dan Hem gericht zijn.

Dit is de essentie van At-Tawheed en dat is de betekenis van La ilaaha illa Allah’.

Dus degene die ‘laa ilaaha illa Allah’ in oprechtheid en met overtuiging uitspreekt die maakt zijn hart los van alles behalve Allah; in de liefde, verheerlijking, angst en hoop.

Er blijft dan in zijn hart geen liefde meer voor wat Allah haat, noch haat hij iets waar Allah van houdt.

Dit is de essentie van Ikhlaas (oprechte toewijding aan Allah) waarover de Profeet, vrede zij met hem, zei:

‘Wie ‘Laa ilaaha illa Allah’ oprecht uit zijn hart zegt zal Al-Jannah binnengaan of de Hel wordt voor hem verboden door Allah.”


Er werd tegen Hassan al Basri gezegd: “Er zijn mensen die zeggen dat wie ‘la ilaaha illa Allah’ zegt de Jannah binnengaat.”

Hij antwoordde: “Wie ‘la ilaaha illa Allah’ zegt en aan haar rechten voldoet en haar verplichtingen..enzovoorts.”

Wie dit niet weet die moet vrezen voor haar (de geloofsgetuigenis) verwijdering bij zijn dood. De meesten die beproefd zullen worden in het graf zijn net als dezen. Zoals in de hadith vermeld werd:

”Ik hoorde de mensen het ( geloofsgetuigenis) zeggen dus zei ik het ook..”

Wij vragen Allah om ons en jullie standvastig te maken met de standvastige uitspraak in dit leven en het Hiernamaals.

En Allah weet het beter.

[Ad-Durrar As-Sanniyah]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: