Dertien deugden van Tawheed

 “Dertien Deugden van Tawheed

Uit het tweede hoofdstuk van  de Sharh van “Kitaab At-Tawheed

Door Shaykh ‘Abd Ar-Rahmaan As-Sa’dee, rahimahu Allaah

 

 

“Er is bestaat niets dat een beter effect heeft en deugdzamer is dan Tawheed, aangezien al het goede in deze wereld en de volgende ontspringt uit deze Tawheed en zijn deugden.

 

1. De vergiffenis voor en tenietdoening van zonden behoren tot deze deugden en effecten.

 

2. Het is het grootste middel waarmee de druk, de ontberingen en de bestraffingen in dit leven en het volgende worden afgehouden.

 

3. Het weerhoudt een persoon ervan om voor eeuwig in het Vuur van de Hel te verblijven, zelfs als zich slechts de hoeveelheid gelijk aan een mosterdzaadje ervan in het hart bevond. Als het volledig in het hart is gevestigd, dan voorkomt het zelfs dat iemand in de eerste plaats in de Hel zou kunnen belanden!

 

4. Het schenkt de bezitter ervan volledige leiding en veiligheid in dit leven en het volgende.

 

5. Het is het enige middel waarmee men de Tevredenheid en de beloning van Allaah kan verkrijgen en degene die het gelukkigst zal zijn met de bemiddeling van de Profeet, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, is degene die oprecht vanuit zijn hart zegt: “Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allaah”.

 

6. Eén van de grootste deugden is dat de acceptatie, de overvloed en de beloning van alle daden en woorden – innerlijk en uiterlijk – zijn afhankelijk van Tawheed. Dus zo sterk als de Tawheed en de oprechtheid jegens Allaah is, zo sterk zullen ook deze (factoren) worden.

 

7. Het zorgt ervoor dat goede daden en werken veel makkelijker worden voor dienaar, precies zoals het veel makkelijker voor hem wordt om slechte en kwade daden te verlaten. Het houdt hem ook bezig wanneer een noodsituatie zich voordoet. Daden van gehoorzaamheid zijn dus zeer makkelijk voor degene die in zijn Geloof en Tawheed oprecht is jegens Allaah, omdat hij hoopt op de beloning en de Tevredenheid van zijn Heer. Evenzo is het erg makkelijk voor hem om de zonden te verwaarlozen waar zijn ziel naar verlangt, uit angst voor de Toorn van Allaah en Zijn Bestraffing.

 

8. Wanneer het in het hart wordt vervolmaakt, dan zorgt Allaah ervoor dat de bezitter zal houden van het Geloof en het zal verfraaien in zijn hart. Dienovereenkomstig zal Hij ervoor zorgen dat hij ongeloof, zonde en ongehoorzaamheid zal haten en zal Hij hem doen behoren tot degenen die juist geleid zijn.

 

9. Het maakt onaangename zaken makkelijk voor de dienaar en het zal ervoor zorgen dat zijn pijn wordt verlicht. Dus hoe meer de dienaar volledige Tawheed en Geloof bezit, hoe meer zijn hart onaangename en pijnlijke zaken met openheid, rust, onderwerping en tevredenheid over de Voorbeschikking van Allaah zal absorberen.

 

10. Eén van de grootste deugden is dat het de dienaar bevrijdt van de slavernij en hechting aan, angst voor en hoop op de schepping, alsook van het verrichten van enige zaak omwille van hen en dit is de ware essentie van eer en waardigheid. Hiermee wordt hij in feite een slaaf van zijn Heer, hoopt hij op niemand dan op Hem, vreest hij niemand dan Hem en vertrouwt hij op niemand dan op Hem. Zodoende heeft hij hiermee het ware welslagen en de ware triomf bereikt.

 

11. Eén van de deugden, die door niets of niemand anders kunnen worden opgeëist is dat het, wanneer het in het hart vervolmaakt is en in volledige oprechtheid waarlijk en compleet is gevestigd, kleine zaken kan veranderen in reusachtige (zaken) en daden en woorden zonder enige inspanning kan vermenigvuldigen … En dit komt allemaal door de oprechtheid die zich in het hart bevindt. Hoeveel die het uitspreken, kunnen dit niet niveau niet bereiken…? De reden hiervoor is dat het hart niet het niveau heeft bereikt van volledige Tawheed en oprechtheid – of er ook maar bij in de buurt komt – die zo een persoon wel heeft.

 

12. Allaah heeft Zichzelf opgelegd dat Hij triomf, eer, waardigheid, middelen tot leiding, middelen tot het verkrijgen van ontspanning, verbetering van zaken en standvastigheid in woord en daad verleent aan de mensen van (Tawheed) in deze wereld.

 

13. Allaah verdedigt de Monotheïsten en de mensen van het Geloof tegen de verscheidene soorten kwaad uit dit leven en het volgende en Hij zegent hen met een zuiver leven, waarin zij zich veilig voelen bij Hem en Hem gedenken.

 

En de bewijzen hiervoor uit het Boek en de Sunnah zijn talrijk en welbekend en Allaah weet alles het best.”

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: