Uitspraak betreffende het bestrijden van de afvallige regeringen

 

 Uitspraak Betreffende het Bestrijden van de Afvallige Regeringen

Door Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah

At-Tibyan Publicaties 

Shaykh Ul Islaam Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah, zei: ‘En het is bekend van de Deen Islam, door noodzaak en door consensus (ijmaa’) onder alle Moslims, dat wie legaliseert om iets anders te volgen dan de religie Islaam of een Sharee’ah anders dan de Sharee’ah van Muhammad, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, een kafir is. Zijn kufr is gelijkwaardig aan die van een persoon die gelooft in een deel van de Quraan en er een deel van verwerpt.’

Ibn Taymiyyah, rahimahu Allah, zei ook [in Al-Fataawah: Volume 28, Pagina’s 510 – 512]: ‘Elke groep die zich verzet tegen een mutawaatir [duidelijke] Wet van de Islamitische Sharee’ah moet bestreden worden door de consensus (ijmaa’) van alle Imaams (leiders) van de Moslims, zelfs als zij de Shahaadah [geloofsbelijdenis] uitspreken. Dus als zij de Shahaadah afleggen en weigeren de vijf gebeden te verrichten dan moeten zij bestreden worden totdat zij die verrichten [de gebeden]. En als zij weigeren om Zakaat te betalen dan moeten zij bestreden worden totdat zij het betalen. En zo moeten zij bestreden worden als zij weigeren te vasten in de maand Ramadaan of weigeren de Hajj te verrichten. Eveneens als zij weigeren om fawaahish [slechte daden] te verbieden: zina [overspel], maysar [gokken], khamr [wijn] en de andere dingen die de sharee’ah verbiedt. Zij zullen ook bestreden moeten worden indien zij weigeren om onderling te oordelen in de zaken van moord, geld, huwelijk en meer dingen die genoemd staan in de Quraan en Sunnah of als zij zich onthouden van al-amr bil ma’ruuf wa an-nahi ‘an al-munkar [het aansporen tot het goede en het verbieden van het slechte] of het bestrijden van de ongelovigen totdat zij de Islaam accepteren of de Jizyah betalen zodat zij de ongelovigen kunnen vernederen. Eveneens als zij het atheïsme demonstreren in de naam van Allah Subhaanahu wa Ta’aala en Zijn Verzen, Zijn Attributen, Besluit en Lot verdoezelen en verdoezelen waar de Jamaa’ah [groep] Moslims op zaten in de tijd van de Rechtgeleide Khulafaa (meervoud van Khaleef) of het beledigen van de vroege Muhaajireen [hen die migreerden naar Medina met de Profeet [salla Allahu ‘alayhi wa sallam] en de Ansaar [de helpers uit de stad Medina] en degenen die hen volgden, of het bestrijden van de Moslims totdat zij hen gehoorzamen op een manier die ervoor zal zorgen dat de Moslims in opstand komen tegen de Islamitische Sharee’ah en meer van dergelijke  dingen.’

Allah Subhaanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“En bestrijdt hen totdat er geen Fitnah [shirk] is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.”

[Surat Al-Anfaal:39]

Dus als een deel van de Religie voor Allah Subhaanahu wa Ta’aala is en een ander deel voor een ander dan Hem, Subhaanahu wa Ta’aala, dan is het bestrijden verplicht totdat de Religie alleen voor Allah, Subhaanahu wa Ta’aala, is. Allah Subhaanahu wa Ta’aala zegt (vertaling van de betekenis):

“Oh, jij die gelooft, vrees Allah en doe afstand van de rest van de rente, als je gelovig bent. Maar indien je dit niet doet, bereidt je dan ten oorlog met Allah en zijn boodschapper.”

[Surat Al-Baqarah:278-279]

Dit vers was geopenbaard over Ahl At-Tayf [de mensen van Tayf] die de Islaam omarmden, baden en vastten maar zij dreven handel met woeker dat het laatste verbod was in de Quraan en het is geld dat genomen wordt met de tevredenheid van de handelaren. Dus als de persoon die zich er niet van onthoudt in oorlog is met Allah Subhaanahu wa Ta’aala en Zijn Boodschapper, salla Allahu ‘alayhi wa sallam, wat dan te denken over hen die enkele of de meeste van de Islamitische Wetten verlaten, zoals de Tartaren? [Al-Fataawah: Volume 28, Pages 510 – 512]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: