9 uitspraken van de Selef over houden en haten omwille van Allaah

1. ‘Umar Ibn al-Khattab heeft gezegd:

,,Als een van jullie gezegend is met genegenheid van zijn broeder, dan zou hij zich hieraan zo stevig als mogelijk moeten vastklampen, want het is nogal zeldzaam dat iemand hiermee gezegend is.”

2. ‘Umar heeft ook gezegd:

,,Niemand is ooit iets beters gegeven, naast de Islam, dan een rechtschapen vriend.”

3. ’Abdullaah Ibn ‘Umar heeft gezegd:

,,Bij Allaah, als ik de hele dag had gevast zonder te eten, de hele nacht had gebeden zonder te slapen, al mijn weelde had uitgegeven op de Weg van Allaah, dood was gegaan op de dag dat ik stierf, maar nooit liefde in mijn hart had gevoeld jegens degene die Allaah gehoorzamen, en geen haat in mijn hart had jegens degene die Allaah ongehoorzaam zijn, dan zou geen van dit allen mij hebben gebaat.”

4. ‘Abdullaah Ibn Mas’ud heeft gezegd:

,,Als een man zeventig jaar lang in aanbidding had gestaan, tussen de Yemeni hoek en de Maqaam van Ibrahim (bij de Ka’bah), dan zou hij op de Dag des Oordeels nog steeds worden opgewekt met degene van wie hij houdt.”

5. Ibn as-Sammak heeft op zijn sterfbed gezegd:

,,O Allaah! U weet dat ik van degene hield die U gehoorzaam zijn, al was ik U ongehoorzaam geweest. Dus breng mij hiermee dichter tot U.”

6. Mujahid heeft gezegd:

,,Degene die van elkaar houden omwille van Allaah, wanneer zij naar elkander lachen, zullen hun zonden van hun afvallen, zoals de bladeren van de bomen vallen in de herfst.”

7. Imam al-Ghazali heeft gezegd commentaar gevend op de uitspraak van de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam): ,,Het sterkste verbond van het geloof is houden van omwille van Allaah en haten omwille van Allaah”:

,,Vanwege deze uitspraak, is het een pre dat een persoon degene heeft die hij haat omwille van Allaah, net zoals hij vrienden en broeders heeft van wie hij houdt omwille van Allaah.”

8. Abu Hurayrah heeft gezegd:

De dienaar zal op de Dag des Oordeels voor Allaah – Subhanahoe wa Ta’aala) worden gebracht en Allaah zal tegen hem zeggen: ,,Hield je van een van mijn awliya’ (helpers), zodat ik je kan samenbrengen met hem?”

9. al-Hasan al-Basri heeft gezegd:

,,Hard zijn tegen een fasiq (zondaar) brengt je dichter bij Allaah.”

[‘Ihya’ ‘Ulum ad-Din’ (2: 195 en verder]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: