Hafsa Bint ‘Umar Moge Allah tevreden met haar zijn

Het is overgeleverd in Mustadrak Hakeem dat de Engel Jibriel (‘alayhi Salaam) de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) bezocht en over deze vrouw zei: ”Zij vast vaak en zij aanbidt Allaah veelvuldig. Zij zal ook jouw vrouw zijn in het Paradijs.”

We hebben het over Hafsa bint ‘Umar (radiya Allaahu ‘anhoema), zij was een extreem religieuze vrouw die het meeste van haar tijd spendeerde aan bidden en vasten. Zij was een geweldige schrijfster en redenaar. Zij had zulke nobele karaktereigenschappen dat ‘Aicha over haar zei, dat van alle vrouwen van de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Salaam) zij de enige was die vergelijkbaar was met zichzelf. Haar leven is een exemplaar en voorbeeld voor ons allen. Het is bekend over Hafsa dat zij een schema zou maken, om de Qur’aan te memoriseren en zij zou dan diep over de verzen nadenken en over diens interpretatie. En niet zoals wij dat weleens doen, dat wij de Qur’aan zo snel mogelijk uit willen lezen, dat wij niet eens weten wat we lezen of ook maar de betekenis te overpeinzen.

Hafsa was eerst getrouwd met Khanees bin Hazafah (radiya Allaahu ‘anh), beiden waren zij geëmigreerd naar Medina. Haar echtgenoot Khanees bin Hazafah zou aan elke oproep van de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) gehoor geven. Toen de slag van Badr naderde, gaf Khanees wederom gehoor aan de oproep van Jihad en begaf zich met de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) richting het slagveld. Het leger van Abu Jahl die geheel voorzien waren van wapens en voorzieningen namen het op tegen de moslims, die vrijwel geen wapens noch voorzieningen hadden. De Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) smeekte Allaah om hen de overwinning te schenken en zei, ”O Allaah, als deze kleine hoeveelheid gelovigen wordt vernietigd dan zou er niemand op aarde zijn, die tot Hem zou bidden.” En Allaah schonk hen deze overwinning wegens hun standvastigheid en rotsvast geloof in Allaah. Khanees bin Hazafah raakte hierbij ernstig verwond, omdat hij door de rijen van de vijand stormde en hierbij velen had verwond. Toen Hafsa over zijn daad hoorde, was zij erg blij en prees haar echtgenoot hierom.

Maar zij besefte ook dat haar man nu alle zorg hard nodig zou hebben. Ze reciteerde onmiddellijk het vers:

{”Allaah gaf het slechts als verblijdend nieuws en opdat uw hart daardoor mocht worden gerustgesteld. Want hulp komt alleen van Allah; voorzeker, Allaah is Almachtig, Alwijs.”}
(Surah al-Anfaal; aya 10)

Deze verzen van Allaah die haar herinnerde aan de overwinning die Allaah hen beloofde, inspireerde en motiveerde haar en gelukkig en vol blijdschap ging zij verder met het verzorgen van haar echtgenoot. Maar het mocht niet baten, aangezien Allaah een veel grotere geschenk voor haar echtgenoot in petto had. Een paar dagen later overleed hij aan zijn verwondingen en voegde zich toe aan degene die het Eeuwige leven en het Paradijs zijn beloofd. Toen de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) over zijn overlijden hoorde, heeft hij een plekje voor hem gereserveerd in Jannatul Baqi’, naast de oom van Hafsa. Zij was erg verdrietig over de dood van haar echtgenoot, maar zoals het een echte gelovige vrouw betaamt, gaf zij zich over aan de Wil van Allaah en accepteerde zij het lot van haar echtgenoot. Ze wendde zich tot haar Heer en gaf zich nog meer over aan het gebed. In deze tijd was zij nauwelijks 21 jaar oud. Voor haar vader was het erg pijnlijk zijn dochter te zien in de staat te zien waar zij zich destijds in bevond. Haar zwijgende moed in haar omstandigheden, haar geduldige gebeden en haar studie van de Qur’aan gaven haar spirituele schoonheid en onschuld, maar op haar gezicht schuilde ook een verdrietige schaduw.

Na diep nadenken benaderde ‘Umar ibn Al-Khattab ‘Uthman Ibn ‘Affaan en bood hem Hafsa aan voor het huwelijk. ‘Uthman Ibn ‘Affaan zei hierop: ”Ik zal er over nadenken.” Vervolgens wachtte hij een paar dagen en toen ontmoette hij ‘Uthman Ibn ‘Affaan wederom en vroeg hem of hij had nagedacht over het huwelijksaanzoek en hij antwoordde: ”Het ziet ernaar uit dat het op dit moment niet mogelijk is voor mij om te trouwen.”

Vervolgens ging ‘Umar naar Abu Bakr as-Siddiq en zei tegen hem: ”Als je wilt, huwelijk ik mijn dochter Hafsa aan jou uit.” Abu Bakr was stil en gaf geen antwoord. ‘Umar werd nog bozer op Abu Bakr dan dat hij op ‘Uthman was geworden. Hij wachtte wederom enkele dagen en ging toen naar de Boodschapper van Allaah (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) om hem de situatie uit te leggen waar hij in zat. De Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) antwoordde hier glimlachend op: “Hafsa zal een betere man vinden dan ‘Uthman en ‘Uthman zal op zijn beurt een betere vrouw vinden dan Hafsa.” ‘Umar was erg verbaasd, maar ook opgelucht toen hij dit hoorde van de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam), maar perplex als hij stond, peinsde hij hierover na en dacht bij zichzelf, wie deze man nou zou kunnen zijn. Een paar dagen later vroeg de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) om de hand van Hafsa en ‘Umar was hier erg verheugd mee. Zijn dochter zou behoren tot de moeders der gelovigen! Toen Abu Bakr, ‘Umar weer ontmoette zei hij tegen hem: ”Misschien was je boos op mij geworden toen je Hafsa aan mij aanbod en ik je geen antwoord gaf?” Ik zei: ”Ja.” Abu Bakr zei: ”Niets weerhield mij om op jouw aanbod in te gaan behalve dat ik wist dat de Boodschapper van Allaah, sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam), haar genoemd had, en ik nooit het geheim van de Boodschapper van Allaah wilde verraden. En als de Boodschapper van Allaah haar had geweigerd, dan had ik haar genomen.” (al-Boecharie)

‘Umar reciteerde toen het volgende vers:

{“Dit is bij de gratie van mijn Heer, opdat Hij mij moge beproeven of ik dankbaar of ondankbaar ben. En wie dankbaar is, is dankbaar voor het welzijn van zijn eigen ziel, maar wie ondankbaar is, waarlijk mijn Heer is Zichzelf-genoeg, Geëerd.”} (Surah an-Naml; aya 40)

Nadat Hafsa in het huwelijk was getreden met de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) was ze nog meer bezig met het studeren van de religie. Zij memoriseerde de diverse ayaat en wanneer en waarom ze zijn geopenbaard. Zij zou de uitspraken van de Profeet (sallAllaahu ‘alayhi wa-Sallam) memoriseren om meer begrip te krijgen van de Islam. Hafsa stierf op 59-jarige leeftijd, terwijl zij aan het vasten was. Haar begrafenis was geleidt door de gouverneur van al-Medina, Abu Hurayrah en Marwan Bin Hakam.

[‘Great women of Islam’]

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: