Doden de Mujahideen onschuldigen?

Doden de Mujahideen onschuldigen?

Al-Bayhaqi verhaalt dat Ja’far Ibn Ahmad [Radhiya Allahu ‘anhu] zei: “Wanneer je iets hoort over je broeder wat je niet mag, zoek dan één tot zeventig excussen voor hem. Als je ze kunt vinden dan Al-Hamdullilah, zo niet zeg; Het kan zijn dat hij een excuus heeft waarvan ik niet weet.”

Ibn ‘Asaakir verhaalt soortgelijke woorden van Muhammad Ibn Sireen: “Als je iets hoort over je broeder, zoek dan een excuus voor hem, als je geen excuus kunt vinden zeg dan; Het kan zijn dat hij een excuus heeft.”

Zoals ook verhaalt is van Umar [Radhiya Allahu ‘anhu]: “Denk niet slecht over een woord welke is uitgesproken door je broeder, wanneer je er een goede interpretatie voor kunt vinden.”

1. Shaykh Dr. Aymah Az-Zawahiri, antwoord in een open vragen sessie, getiteld ‘The Open Meeting with Shaykh Ayman al-Zawahiri’, het eerste deel, uitgebracht door As-Sahab Media, het volgende; “Zij die de mensen aanvallen en de oudere mannen, de vrouwen en de kinderen, zijn de Tawagheet [Idolen, i.e corrupte leiders] en de geheime diensten, om het beeld van de Mujahideen te verdraaien en twijfel te zaaien aangaande de Jihaad. En de dwalenden van de Takfir en Hidjrah groep die de Khawaridj nastreven verenigden zich in deze corruptie met hen. Wij, de Mujahideen, verklaren onze onschuld bij Allah Ta’ala van deze corruptie.”

2. Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid [Rahimahu Allah] verklaart in de video van Al-Qaedah, ‘Al-Qawlu Qawlu Sawarim’, uitgebracht door As-Sahab Media, het volgende: “Een van de trieste ironische gevallen is dat de vijanden en hun media huurlingen die hen ondersteunen, de Mujahideen nog altijd beschuldigen van het beschieten en treffen van Moslims, hetzij mannen, vrouwen of kinderen, in hun Jihaad operaties. Maar waar is het bewijs voor het feit dat de Mujahideen achter deze aanslagen zouden zitten? Breng ons dit bewijs. De Mujahideen zijn namelijk niet de enige die het vermogen en de mogelijkheden hebben om een auto-bom te maken en andere geïmproviseerde explosieven. En het is een welbekend feit dat het slagveld, waar deze zich ook mogen afspelen, waaronder de Islamitische regio’s, slagvelden zijn waarop rivaliserende geheime diensten rekeningen met elkaar vereffenen. En tegelijkertijd de reputatie van haar gedeelde vijand proberen te beschadigen, [in dit geval] de Islamitische Mujahideen.

De Mujahideen hebben herhaaldelijk de verantwoordelijkheden en betrokkenheid ontkent in al deze aanslagen waarbij Islamitische burgers en de plaatsen waarop zij zich verzamelen worden getroffen. Zoals de Zanjilli en Souk Al-Ghazal aanslagen in Iraq, en de aanslag op de Charsadda moskee in Peshawar, en de aanslag op de ambassade van India in Kabul. Hoe kunnen de Mujahideen hun eigen Islamitische broeders treffen, terwijl zij hun huizen en landen verlieten voor Jihaad, om de religie van hun broeders, hun eer, hun rijkdommen en hun eigendommen te verdedigen? Vergelijk de houding van de Mujahideen met de eindeloze serie van brute beestachtige tapijten aan bombardementen op de steden en dorpen van Moslims, uitgevoerd door de Zionistische-Kruisvaarder coalitie. Welke recentelijk talrijke dorpen met burgers hebben gebombardeerd, waarin tientallen weerlozen mensen werden gedood, in Shindand in de Herat provincie, in Farah en Nuristan. Dan denk ik dat u een goed vermoeden zal krijgen over wie werkelijk verantwoordelijk is voor de bloederige aanslagen welke de Mujahideen worden aangesmeerd en waarvan zij worden beschuldigd.”

3. De commentator verhaalt in de video van Al-Qaida, waarin de militaire expeditie van de commandant ‘Umar Hadid bekend word gemaakt, getitteld ‘The Expedition of Shayk Umar Hadid’, uitgebracht door At-Tibyan Publications, het volgende; “In deze militaire expeditie [ghazwa], zijn er meer dan dertig operaties uitgevoerd. Welke verspreid werden over Baghdad en haar omringende gebieden, waarin de konvooien van de vijand werden getroffen, hun basissen, checkpunten en hun patrouilles. Daarnaast werden tientallen mortier schoten en raketten afgevuurd op hun verzamelplaatsen. Tot op het punt dat toen de eerste dag passeerde er geen enkele checkpunt gevonden kon worden in Baghdad die de inwonende verstikten. Of hun vijandige patrouilles die dood verspreidde in elke hoek van de stad. En in een poging om hun beschamende verliezen te bedekken die zij ondergingen, begon de vijand met explosieven bedrade auto’s op te blazen in openbare marktplaatsen, en ten midden van burger gebieden om daarmee de reputatie van de Mujahideen te beschadigen [in de publieke opinie’s] en om de aandacht van hun eigen verliezen af te doen leiden. En Allah weet dat de Majahideen het niet zouden durven om het heilige bloed van de Moslim te verspillen. Dit is verre van mogelijk [7asha wa ka laa]. Integendeel, zij zijn slechts gekomen om de Moslims te verdedigen en hun eer te beschermen. En hier zijn wij vandaag, en spreken tot de gehele wereld, en brengen het bedrog van de Arabische en Westerse media aan het licht, welke in dienst staan ter belangen van de Zionisten [bani sahyon]. En wij tonen u een aantal van de gezegende operaties die wij hebben uitgevoerd in deze militaire expeditie, de expeditie van de commandant Umar Hadid [Rahimahu Allah]..”

4. Shaykh Dr. Aymah Az-Zawahiri zegt ook, in het eerste deel van The Open Meeting; “We hebben geen onschuldigen gedood, niet in Bagdad, niet in Marokko, noch in Algerije, noch ergens anders. En als er onschuldige mensen zijn die gedood werden in de operaties van de Mujahideen, dan was dit ofwel een onbedoelde fout, of uit noodzaak zoals in gevallen van At-Tatarrus [het nemen van menselijke schilden door de vijand]. Ik heb in detail de regels betreffende At-Tatarrus uitgelegd in het boek “Genezing voor de harten van de gelovigen” en in het achtste hoofdstuk van het boek “De vrijstelling”, en de broeder Abu Yahya Al-Libi heeft een boek genaamd “At-Tatarus in de hedendaagse Jihaad”.

Ik wil verduidelijken dat we de onschuldigen niet doden: integendeel we doden diegene die de onschuldigen doden. Degenen die de onschuldigen doden zijn de Amerikanen, de Joden, de Russen en de Fransen en hun agenten. Zouden we met waanzin geslagen moordenaars zijn, dan zou het mogelijk voor ons zijn duizenden van hen (onschuldigen) in overvolle markten te doden, maar we zijn in confrontatie met de vijanden van de Moslim Ummah en treffen deze vijand. En het kan zijn dat tijdens dit ondernemen, een onschuldige ongewild of onvermijdelijk getroffen wordt, en de Mujahideen hebben de Moslims in het algemeen herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij zich in een oorlog bevinden met de leidinggevende criminelen – de Amerikanen en Joden en hun bond genoten en agenten – en dat zij zich verre moeten houden van de plaatsen waar deze vijanden verzamelen.

De Kruisvaarder-Joodse propaganda beweert dat de Mujahideen de onschuldige doden, maar de Moslim Ummah weet wie haar vijand is en wie haar verdedigt.

Shaykh Usama zegt in zijn meest recente toespraak, “Ik stel de Moslims in het algemeen en onze mensen in de naburige landen in het specifiek gerust dat ze alleen elk goed zullen ontvangen van de Mujahideen inshaAllah, omdat wij uw zonen zijn die de Godsdienst van de Ummah verdedigen, en op dezelfde wijze verdedigen we haar zonen. En de slachtoffers die onder de Moslim zonen vallen tijdens de operaties tegen de ongelovigen en de kruisvaarders of hun rovende agenten zijn niet opzettelijk. En Allah weet dat het ons erg bedroeft, en wij zijn er verantwoordelijk voor, en wij zoeken Allah’s vergiffenis ervoor, en wij vragen Allah Zich over hen te ontfermen en hen Zijn wijde tuinen te doen binnen treden en hun gezinnen en naasten te vergoeden.

Het is niet verborgen voor jullie dat de vijand doelbewust en opzettelijk posities nemen ten midden van de moslims, om ze als menselijke schilden te nemen. En hier wil ik mijn broeders de Mujahideen erop drukken er behoedzaam voor te zijn de kwestie van At-Tatarrus niet uit te breiden en ervoor te zorgen dat hun operaties in het treffen van de vijanden worden gereguleerd door de regelgevingen van de shari’a, en zover mogelijk van de moslims worden ondernomen.

In plaats daarvan, onze vijandigheid te richten op de marionetten heersers, diegene die we niet geruststellen, maar in feite streven we ernaar hen omver te werpen en hen voor de rechterlijke macht van de Shari’ah te slepen. Hoe kunnen we hen geruststellen, nadat zij zich met de vijanden van de Ummah verenigd hebben en het allerlei onrecht hebben aangedaan? Hoe kunnen we ze gerust stellen, nadat zij de wetten van de mens partner aan De Wet van Allah De Allerhoogste hebben gemaakt? En hoe kunnen we ze gerust stellen, wanneer de weg naar het breedste front voor de bevrijding van Palestina over de door hun gecontroleerde gebieden gaat?” Dit waren zijn woorden, moge Allah hem beschermen.”

5. Shaykh Dr. Aymah Az-Zawahiri zegt in de video, A victorious Ummah, a broken crusade, uitgebracht door As-Sahab Media: “De Mujahideen moeten ijverig zijn in het trouw blijven aan de heiligheid van het Moslim bloed, en dat is waarom hun operaties gereguleerd moeten worden door de nobele Shari’ah, en dat is waarom zij al hun operaties moeten bestuderen van alle kanten. En de Mujahideen moeten zich distantiëren van elke operatie die bedrieglijk aan hun word geattributeerd ondanks hun onschuld ervan, welke gericht is tegen de Moslims op hun marken, moskeeën en plaatsen waarop zij zich verzamelen. Sterker nog, we distantiëren ons van elke operatie welke Jihadi groepen uitvoeren waarin geen bezorgdheid word getoond voor de veiligheid van de Moslims, want wij hebben onze huizen en landen slechts verlaten, en onze opofferingen gemaakt, om de tevredenheid van Allah te zoeken en Zijn Shari’ah te steunen..”

6. Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid [Rahimahu Allah] zegt in de verklaring, Blackwater and the Peshawar Bombings, uitgebracht door As-Sahab Media, onder andere het volgende: “Het onderwerp waarover ik zou willen spreken vandaag zijn de criminele bombardementen welke hebben plaatsgevonden in Peshawar een paar dagen geleden, gericht op de moslim markten, waarvan de slachtoffers onschuldige vrouwen, kinderen, ouderen en mannen waren, moge Allah zich over hen ontfermen. Wij willen de volgende punten maken met betrekking tot hen:

Wij verwerpen deze aanslagen volledig welke plaats vonden op de Moslim marken en onder de burgers. Dit is iets dat wij, evenals anderen van onze Mujahideen broeders, op verschillende gelegenheden duidelijk hebben gemaakt. Wij hebben niets te maken met hen (dit soort aanslagen). De redenen waarom de Mujahideen vechten is om de Islam tot het oppers te verheffen, de Islamitische wetten te vestigen, de onderdrukte Moslims steunen en te beschermen, niet om hen te bevechten, en toevlucht word bij Allah gezocht hiertegen.

Alle Moslims moeten begrijpen dat het onmogelijk is dat de Mujahideen deze verachtelijke daden uitvoeren, aangezien zij het zijn die oprukten op het pad van de Jihaad voor de zaak van Allah in verdediging van de Islam, het land, de eer en het leven van de Moslims welke genomen en ontheiligd word door de kruisvaarders en afvalligen.

De Mujahideen richten zich alleen op het leger en de veiligheidstroepen van deze afvallige regering, evenals de leidende intelligentie ambtenaren rechtstreeks verantwoordelijk voor het morsen van het bloed van de zwakken en onderdrukten in Swat, Waziristan, Bajaur, Mehmand, Khyber, Orakzai en andere regio’s. Maar vele media kanalen, welke in feite slechts agenten zijn, spelen onwetend over deze feiten, en propageren liever alleen de beweringen van de Amerikanen om het imago van de Mujahideen te bederven.

De Mujahideen nemen alle maatregelen om hun doelen zorgvuldig te kiezen, en die zijn ver gelegen van de plaatsen die bezocht worden door de massa’s, voorbeelden hiervan zijn het algemene hoofd kwartier van het Pakistaanse leger, militaire inlichtingen dienst centra (ISI) en opleidingscentra van de contraterroristische eenheden.

Wij zijn van mening dat dit soort aanslagen worden uitgevoerd door de vijanden van Allah, door de kruisvaarders en hun assistenten van de regering en de inlichtingendienst. Dit is slechts één aspect van hun corrupte oorlog. Hoe kan het ook anders, aangezien zij diegene zijn die geen enkele band respecteren, of het nu om verwantschap gaat of om een verbond met betrekking tot de Moslims. Geen aandacht besteden aan elke vorm van heiligheid, en Moslim bloed is van geen waarde voor hen.. Zij voeren deze afschuwelijke daden uit, en hun mondstukken in de media beschuldigen de Mujahideen vervolgens en bederven hun imago.

Dit was het beleid dat zij bewerkstelligden in Irak en Afghanistan, en hier zien we vandaag de corrupte Amerikanen het uitvoeren in Pakistan. Zij zelf hebben verklaard dat zij gebruik zullen maken van hun ervaringen (die zij er hebben gewonnen), zoals u hebt gezien. Mijn Islamitische broeder, inderdaad de echte daders achter de criminele aanslagen zijn diegene die de Moslim dorpen, huizen en Moskeeën bestoken in de stamgebieden (van Pakistan) en Afghanistan met bommen die tonnen wegen.

Kortom, wij roepen de Moslims van Pakistan en overal op de omvang van de samenzweringen tegen de Islam te begrijpen. Inderdaad, de vijand besteedt geen overwegingen aan de grenzen, hetzij opgezet door religie of mensheid, om hun doelen te bereiken. Oorlog is een kans voor criminelen om alle misdaden uit voeren die zij wensen. Dit is inderdaad een test en beproeving. Reken op Allah en weet ook dat de overwinning alleen komt met geduld. Zoek de mensen van de waarheid op en help hen. Wij roepen in het specifiek gerenommeerde journalisten, intellectuelen en media figuren (van Pakistan) op ter ondersteuning van de waarheid en rechtvaardig te zijn. We roepen hen op hun uiterste best te proberen deze samenzweringen te exposeren.”

7. In een aanvullende verklaring van de Pakistaanse tak van de Taliban (Tehreek-e-Taliban Pakistan), over dezelfde en soortgelijke incidenten in Pakistan, ook uitgebracht door As-Sahab Media, zegt de inleidende Commentator:

“Een verklaring aangaande de gruwelijke bomaanslagen van ISI en Blackwater in de Islamitische Universiteit van Islamabad en de markten van Peshawar, door de woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan, Tariq Azzam Hafidhahullah.

Acht jaren zijn er voorbijgegaan sinds de invasie van de kruis aanbidders in de islamitische wereld. In deze oorlog heeft de lijdende Ummah vele diepe wonden opgelopen. Maar aan de ene kant, was er het nieuws van kruisvaarders die afgeslacht werden door de Afghaanse Mujahideen die de harten van de gelovigen deden genezen. En aan de andere kant werd Jihad in Irak, Somalië, Jemen, Algerije, Pakistan en diverse andere moslimlanden massaal aangemoedigd en blijde tijdingen van Hulp en Overwinning van Allah verkondigd. De huidige operaties van de Pakistaanse eenheden en hun Amerikaanse meesters in Waziristan is een deel van deze kruisvaarder oorlog. Naast de kruisvaarders, zijn de mouwen van hun slaven het Pakistaanse leger ook aan het verkleuren met het bloed van de onschuldige moslims.

Maandenlang voortdurende bombardementen op Waziristan, Bajaur en Swat, het dag en nacht doden van duizenden lokale Moslims, en het bloed vergieten in Lal Masjid (de Rode Moskee) heeft de Ummah verduidelijkt dat deze bloedvergietende criminelen zichzelf toegewijd hebben aan het vergieten van het Moslim bloed. Hun wreedheid kan worden beoordeeld door de meest recente gebeurtenissen waarin tal van Moslims werden gedood om een propaganda campagne te starten tegen de Mujahideen in de media, om een vijandschap te starten tussen de Moslim Ummah en haar zonen die hun leven opofferen ter bescherming van de Ummah. In het begin van de Malakand operatie, hebben de bloeddorstige agentschappen een bomaanslag uitgevoerd in Dir’s Masjid tijdens de Taraweeh gebeden, en doden tal van Moslims. Hierop volgend gebruikten zij een speelgoed bom om onschuldige kinderen tot stukjes te reduceren, en de schuld op de Taliban Mujahideen legden zodat zij hun onderdrukkende operaties tegen de lokale bevolking konden rechtvaardigen.

Op gelijkerwijze voerde zij gruwelijke aanslagen uit in de markten van Peshawar en de islamitische International Universiteit van Islamabad, en doden talloze aantallen Moslims ter staving van publieke steun voor de Waziristan aanvallen en de Mujahideen te portretteren als moordenaars. Deze tactieken zijn bekend te worden ingezet door Amerika en andere kruisvaarders in Irak, Algerije en Tsjetsjenië, om vijandschap tussen lokale moslim broeders en zusters en de Mujahideen te creëren. Zonder twijfel hebben de Pakistaanse agentschappen deze verschrikkelijke stap gezet na het volgen van de voetsporen van hun Amerikaanse meesters. In deze kruisvaarder oorlog werken Kranten, TV en radio-uitzendingen niet alleen samen en naast elkaar met de kufr eenheden, maar zijn twee stappen vooruit in hun strijd tegen de Mujahideen van de Islamitische Ummah. Media bronnen schilderen de Jihaad van de Mujahideen voor Shari´ah af als fitnah en karakteriseren hen als de vijanden van de Moslim Ummah, terwijl kufaar en hun anti-Islamitische bondgenoten, wiens handen doorweekt zijn met het bloed van de Moslims, worden weergeven als de beschermers van de gemeenschap.

Een recent voorbeeld van media sluwheid en kwaadaardigheid wordt weer gegeven wanneer men de bomaanslagen van de Amerikaanse Blackwater organisatie en haar Pakistaanse bondgenoot ISI, op de islamitische universiteit, Islamabad en Peshawar ziet, en Tehreek-e-Taliban Pakistan van deze aanvallen op burgerdoelen beschuldigd worden. Dit gebeurt zelfs nadat de Taliban-Mujahideen verklaringen (van onschuld) naar deze omroepen hebben verzonden, maar welke elke keer verworpen werden onder het bevel van de geheime diensten van de regeringen, en deze verklaringen niet kunnen worden uitgezonden.”

Vervolgens verklaart de woordvoerder van Tehreek-e-Taliban Pakistan, Tariq Azzam Hafidhahullah: “De doelen van Tehreek-e-Taliban Pakistan zijn duidelijk. Overheid organisaties, welke onder het Amerikaanse dirigent werken en tegen Tehreek-e-Taliban Pakistan vechten, en hun handen zijn met het bloed van de martelaren van de Tehreek gekleurd, dit zijn onze adequate doelen in de Shari’ah. Wij hebben hun als doelen en zullen dat blijven hebben tot onze laatste adem want zij zijn onze doelen welke toegestaan door de Shari’ah. Wij, de Taliban, voldoen aan de shari’a en zijn betrokken in een Shari’ah wettige Jihad. Wij beschouwen een enkele, onschuldige moslim treffen als haram op basis van de Shari’ah. Wij stellen de Ummah gerust dat wij hun het goede wensen, hun beschermers, en hun Moslim broeders zijn. InshaAllah zullen we zeer spoedig, wraak nemen op deze aanvallen die zijn gedaan in de islamitische universiteit, Islamabad, en in Peshawar, aanslagen gedaan door overtredende Amerikaanse agenten en Pakistaanse geheime diensten, waarbij deze overtreders honderden Moslims hebben gedood. We kunnen de onschuldige mensen niet overlaten aan de genade van Blackwater en haar bond genoten. Degenen die onze waardigheid omwille van Amerika opofferen zullen binnenkort hun lot tegemoet komen inshaAllah.”

8. Uit de verklaring van Adam Yahiye Gadahn [Azzam Al-Amriki] getiteld, The Mujahideen Do Not Target Muslims, uitgebracht in december 2009 door As-Sahab Media: “Terwijl de Amerikanen en hun bond genoten in wanhoop en nederlaag verdrinken en zich aan strohalmen vastgrijpen in Afganistan, en nu we het Pakistaanse leger hun uiteindelijk futiele operaties in Waziristan, Swat en de stamgebieden voort zien zetten, en de Mujahideen hun burchten resoluut verdedigen en verpletterende slagen tegen de fundamenten van het regime in Islamabad en Kabul blijven uitdelen, beginnen we ook een toename te zien in willekeurige bombardementen en aanslagen welke onschuldige Moslims treffen, vaak in centra waar het algemeen bekend is dat de Mujahideen hier steun genieten [van de lokale bevolking]. Deze criminele handelingen resulteren meestal in grote aantallen slachtoffers, vooral onder vrouwen en kinderen. De vijanden van de Islam en Moslims spelden de schuld hiervoor voortdurend op de Mujahideen. En de voortdurende ontkenningen van verantwoordelijkheid door de Mujahideen zijn naar dovemansoren gericht, terwijl de onbevestigde beschuldigingen van de regimes eenzijdig en zonder kritiek worden voorgedragen door de zogenaamd onafhankelijke media in Islamabad, Kabul en andere wereld hoofdsteden. Waarom? Omdat deze media nu bereid zijn wapens van propaganda te zijn in de zakken van de kruisvaarders en hun marionet geallieerde regeringen en legers met hen. Niet alleen belasteren deze immorele en bevooroordeelde media organisaties schaamteloos de Mujahideen, ook spannen zij samen met de regimes en verdoezelen de ware verliezen die geleden worden door de afvallige marionetten van de kruisvaarders, en beschrijven deze doden zelfs als martelaren.

Als er enige ironie in al deze tragedie te vinden is, dan is het dat deze zelfde media en Regeringen die jullie eens wilde doen geloven dat de gezegende aanslagen van 11 september 2001 daadwerkelijk uitgevoerd werden door de CIA of de Mossad en niet de Mujahideen, jullie vandaag vertellen dat de Mujahideen, en niet de agenten en huurlingen van het ISI (Inter-Service Intelligence), RAW (Indian Intelligence Agency), CIA, of Blackwater, de echte daders zijn achter deze zinloze en onislamitische bomaanslagen, welke Moslims treffen in hun markten, moskeeën, scholen, winkels en straten. Deze huichelaars willen dat je denkt dat dezelfde Mujahideen, die zoals iedereen heeft gezien en waarvan iedereen getuigd, door de genade van Allah Subhanahu wa Ta’ala het afvallige regime diep binnen de hoofdkwartiers van de intelligentieorganen en militaire inrichtingen kunnen treffen, en in staat zijn om de basissen en diensten van hun buitenlandse sponsors te infiltreren. Ze willen ons doen geloven dat deze zelfde Mujahideen geen doelen meer hebben en zich dus maar verlagen tot het bombarderen van onschuldige Moslims, winkeliers, winkelaars, pendelaars en weerloze mannen, vrouwen en kinderen doden en verminken zonder genade en zonder rekening te houden met moraal, princiepen en de Wetten van Allah.

Maar ik vraag elk intelligente en bedachtzame moslim zichzelf af te vragen: wie zijn eerder in staat zulk dergelijk wrede, harteloze en onrechtvaardige aanslagen te plegen? Zijn het de Mujahideen die alles opgeofferd hebben om de zwakke en onderdrukte Moslims te verdedigen en te bevrijden waar ze ook mogen zijn, en die hun leven hebben gewijd aan het implementeren van de Islam en haar Shari’ah, welke het nemen van slechts één onschuldig leven verbiedt? Of zijn de echte schuldigen de legers en geheime agentschappen die geen enkele god gehoorzamen dan geld en de wet van de jungle, welke eerder onschuldige vrouwen en kinderen afgeslacht hebben in Lal Masjid.[*] En in Shindad, Kunduz, en elders in de regio, en zelfs nu we spreken in Waziristan. En vertel mij, welk mogelijk voordeel kan er voor de Mujahideen in zitten om zulke lelijke misdaden te begaan? Integendeel, het uitvoeren van zulke betreurenswaardige handelingen en de verantwoordelijkheid ervoor spelden op de Mujahideen dienen alleen de vijanden van de Islam en Moslims, welke vandaag hun nederlaag in de ogen staren door de Genade van Allah als eerst en vooral, en hierna door de deugd van de vastberadenheid van de Mujahideen en de hulp die zij hebben ontvangen van de steunende Moslim Mujahid bevolking welke nu wordt getroffen en bestookt.

[*] In juli 2007 bestormde het Pakistaanse leger Lal Masjid enkele dagen lang, en doodde hierbij honderde onschuldige Moslims, waaronder vele vrouwen en kinderen.

De echte moordenaars van Moslims en het vernietigen van hun huizen, moskeeën, scholen en markten in Afghanistan, Swat, Waziristan, Peshawar, Baluchistan, en elders in de Pakistaans-Afghaanse regio, zijn Obama, Clinton, Belur, Karzai, Kayani Gilani, Zardari enzovoorts. Deze mensen zijn in staat om op te staan en schijnheilig inhoudloze clichés te verklaren; dat zij de beschermers van de Moslims zijn tegen de zogenaamde Islamitische militanten en de extremisten die deze bommen zogenaamd hebben geplant. Maar wat de marionetten media niet aan u vertelt is dat de Mujahideen deze aanslagen hebben veroordeeld en blijven veroordelen welke lukraak onschuldige Moslims doden en verwonden op hun markten, moskeeën, straten, scholen en huizen. De Mujahideen verklaren zich onschuldig van deze aanslagen en rekenen hen tot een cynisch berekend en geheime internationale campagne uitgevoerd door seculiere politieke machten, slinkse geheime agentschappen, en gehoorzame marionetten media ontworpen om een breuk te creëren tussen de Mujahideen en hetzelfde Moslim publiek welke hen voor meer dan acht jaar heeft gesteund en toegejuicht in hun succesvolle Jihaad tegen de kruisvaarders en hun bondgenoten in de Pakistaans-Afgaanse regio.

Wij betuigen onze medeleven aan de families van de Moslim mannen, vrouwen en kinderen gedood in deze criminele misdaden. En wij vragen Allah Subhanahu wa ta’ala zich te ontfermen over de doden, en ze te accepteren als martelaren en de wonden snel te genezen. Wij betuigen ook hetzelfde met betrekking tot de onbedoelde Moslim slachtoffers in de operaties van de Mujahideen tegen de kruisvaarders en hun bondgenoten en marionetten, en de talloze anonieme en naamloze Moslim slachtoffers van de moorddadige kruisvaardergesponsorde en geregisseerde terreurcampagnes die op dit moment aan de gang zijn in Waziristan, Swat, Afghanistan en elders in de regio.

Dit zijn de slachtoffers wier lijden en verliezen u niet ziet, noch zal zien en over horen. Waarom? Omdat de marionetten media bevolen is zich te onthouden van het tonen van het echte gezicht van de vijanden van de Islam welke beweert in uw verdediging te handelen. Mijn Moslim broeders en zusters in Afghanistan, Pakistan, Kasjmir, India, Bangladesh en omringende regio, de corrupte marionetten legers en aaneengesloten geheime agentschappen die hun eigen volk bestrijden en doden en ze verjagen en dakloos achter laten voor een paar miljard dollar aan kruisvaarder steek penningen… Ze zijn niet uw vrienden noch uw beschermers…

Dus mijn Moslim broeders en zusters, wordt niet bedrogen door hun kwade complotten, en laat ze u er niet van weerhouden de Mujahideen moreel, fysiek en financiële te blijven steunen. Integendeel, dergelijke complotten en dergelijk morsen van onschuldig bloed, zoals we hebben gezien in Peshawar en elders, moeten uw vastberadenheid alleen doen verhogen en de vastberadenheid om de Mujahideen bij te staan in hun strijd tegen de agressie van de kruisvaarders bezettingstroepen en hun lokale bond genoten. Omdat na, Allah Subhanahu wa ta’ala, zij uw enige hoop op bevrijding zijn van deze buitenlandse indringers en de criminele afvallige regimes, de afvallige politieke partijen, en afvallige legers die absoluut niets mis zien in het opofferen van hun soevereiniteit, de veiligheid, en de Moslim burgers in ruil voor een paar miljard dollars aan Amerikaanse smeergeld.”

9. In een interview met Shaykh Mustafa Abu Al-Yazid [Rahimahu Allah], uitgezonden op Geo TV, op 22-7-2008. Waarvan de volledige transcriptie gepubliceerd is door The Global Islamic Media Front. Werd de Shaykh gevraagd: “Er was een aanslag gepleegd in een Moskee op de voormalige Pakistaanse minister van binnenlandse zaken Sherpao. Vindt u deze aanval correct?”[*]

[*] Deze aanslag werd gepleegd op 21-12-2007 op ‘Iedul Adha, in de Markazi Jamia Masjid Sherpao in Charsadda, hierbij vielen 60 doden en meer dan 80 anderen raakten gewond.

Waarop hij antwoordde; “Met de gratie van Allah brachten wij direct na dit incident een verklaring uit, en hierin spraken wij de bewering dat wij deze aanslag zouden hebben uitgevoerd ten zeerste tegen, en dat we er beide; niet tevreden mee zijn, noch het als correct beschouwen. Wij hebben aan onze leden ook aangegeven dat dergelijke operaties niet zijn toegestaan door de Shari´ah, en dat het verplicht is voor de Mujahideen om operaties te voorkomen op openbare plaatsen waar Moslim burgers zich verzamelen, met name de moskeeën, want dit zijn onze gerespecteerde en heilige plaatsen. Wij brachten een verklaring uit en zonden deze vervolgens naar de Pakistaanse Kranten voor publicatie, maar de kranten hebben dit onjuist gepubliceerd en gepubliceerde slechts één of twee zinnen uit de volledige verklaring. Ik zou hier ook willen opmerken dat het mogelijk is dat dergelijke operaties welke uitgevoerd worden in Moskeeën en openbare plaatsen waar Moslim burgers zich verzamelen, worden uitgevoerd door geheime agentschappen om de Jihad te besmeuren. Zij willen Moslims de boodschap geven dat de Mujahideen Moslim burgers vermoorden. Wij vragen de Moslims daarom niet langer te geloven in dergelijk valse aantijgingen. De Mujahideen, die op het pad van Allah vechten, verdienen het meer dat Moslims het nieuws welke rechtstreeks door hen gepubliceerd worden zouden geloven, in plaats van het nieuws van de Amerikanen en hun marionettenregeringen.”

In ditzelfde interview met Geo Tv, werd de Shaykh gevraagd: “Wat is de houding van Al-Qaida met betrekking tot zelfmoord operaties. Zijn zelfmoordaanslagen toegestaan in de Islam?”

Hij antwoordde hier (gedeeltelijk) op met het volgende; “..Ik zou willen benadrukken dat martelaarsoperaties toegestaan zijn met consensus, en wij hebben deze tactiek genomen omdat het verschil in materiële bronnen en mogendheden tussen ons en de vijand zeer groot is. Wij hebben geen andere middelen om dergelijk grote schade aan te richten en zo dicht bij de vijand te komen. In principe proberen wij altijd met conventionele methoden te vechten, maar op veel plaatsen is het niet mogelijk om dichtbij te vijand te komen met conventionele methoden [d.w.z. de gebruikelijke manier van vechten]. Ik zou hier ook willen benadrukken dat bij alle dergelijke operaties we doelen uitkiezen die ver verwijderd zijn van de Moslim burgers, en vaak hebben wij operaties geannuleerd vanwege de aanwezigheid van Moslim burgers dichtbij het doel. Wij strijden voor de bescherming van deze Ummah. Het doden van de zonen van deze Ummah is niet wat wij doen. Dit is de propaganda van onze vijanden. Daarom, na deze voorzorgsmaatregelen zijn martelaarsoperaties zonder twijfel toegestaan.”

10. In een telefonisch interview van NEFA Foundation, op 04-01-2008 met Zahidullah Mujahid, een woordvoerder van de Taliban werd er gevraagd naar de moordaanslag op Benazir Bhutto. Welke in de schoenen van de Mujahideen werd geschoven:

Vraag: “Recentelijk heeft Pakistan van een golf aan geweld mogen getuigen in de nasleep van Benazir Bhutto’s moord, wie zou hier verantwoordelijk voor zijn? En wie heeft er geprofiteerd van haar moord? Hoe heeft u gereageerd?”

Antwoord: “Het Islamitische Emiraat heeft haar standpunt destijds uitgedrukt, waarin we zeiden dat deze ongelukkige gebeurtenissen worden veroorzaakt door Amerika en haar marionetten en hebben hiermee [een negatieve] invloed gehad op Afghanistan en haar buurlanden Iran en Pakistan. Dus wij denken dat het doden van Bhutto het is werk is van de Amerikanen en westerse geheime diensten. Met als oog de Moslims te verdelen en gevechten onder hen te doen ontvlammen, en hiervan te profiteren. Als resultaat, worden Islamitische landen instabiel en niet de westerse landen.”

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: